Ważnym elementem, który pozwala operować na zbiorach w Javie są kolekcje. Dzięki nim nie jesteśmy ograniczenie do zwykłych tablic, które nie pozwalają na zmianę rozmiarów w trakcie działania programu. Opisujemy wszystkie najważniejsze interfejsy takie jak List, Queue, Set oraz Map. Dodatkowym aspektem jest opis oraz sposób działania podstawowych struktur danych takich jak drzewa, listy, kolejki.