Java jest językiem, który w pełni implementuje paradygmat programowania obiektowego. W tym rozdziale wyjaśniamy czym on jest i dlaczego jego cechy czyli dziedziczenie, hermetyzacja, abstrakcja oraz polimorfizm są bardzo istotnymi elementami.

Najważniejszym punktem tej części jest napisanie pierwszej własnej klasy. Jednakże postanowiliśmy podejść do tematu w inny sposób niż zazwyczaj. Przedstawiliśmy pewien zbiór wymagań, które powinna ona spełniać, aby móc się stać częścią programu. Następnie po kolei patrząc na cechy programowania obiektowego wyodrębniamy niezbędne nam elementy.

Każdy element klasy jest dokładnie opisany. Wyróżniamy pojęcia pól, metod oraz konstruktorów. Następnie pokazujemy różnice, które występują przy użyciu konkretnych modyfikatorów dostępu.

Ważną częścią zrozumienia programowania obiektowego jest zrozumienie dziedziczenia po innych klasach. W tym rozdziale dokładnie opisujemy to pojęcie oraz pokazujemy praktyczne przykłady.

Rozdział kończymy opisem czym są interfejsy w Javie.