Programista Java

Job? Earn or Learn. If neither – quit. Dotyczy także pracy jako programista w Javie.

Java to język i platforma programowania bardziej popularna w zastosowaniach korporacyjnych. Od 1995 ciągle się rozwija. Poznanie jej wymaga czasu. Jeśli projekt w którym bierzesz udział nie gwarantuje Ci dobrego wynagrodzenia ale branża, domena czy obszar biznesowy jest interesujący czy rokujący – warto w nim uczestniczyć.  Najwyższe stawki w Javie oferują firmy finansowe dla seniorów. Czy na pewno będą to najbardziej interesujące projekty – niekoniecznie. Tak czy siak porada Garry’ego ma sens także przy podejmowaniu pracy w Javie.

framework co to jest do czego służy

Framework – co to jest i do czego służy?

W najprostszym ujęciu framework to fundament, na którym buduje się aplikacje webowe, ale też zwykłe – okienkowe, czy też konsolowe. Każdy framework powinien dostarczać niezbędne do działania aplikacji biblioteki (bez potrzeby ręcznego dodawania jak to ma czasami miejsce), a czasem nawet pełne moduły, które są gotowe do użycia bez dodatkowej pracy programisty.

Czytaj dalej

JAX-RS web service REST API Java

Jakarta RESTful Web Service (JAX-RS) w Javie

Usługi sieciowe (ang. Web services) są podstawą rozwiązań aplikacyjnych w architekturze klient-serwer (client-server). Komunikacja odbywa się z użyciem protokołu HTTP, a dane zazwyczaj przesyłane są w formacie XML, JSON. W tej części skupimy się na REST (ang. Representational State Transfer). Web services wchodzą w skład Jakarta Enterprise Edition (Jakarta EE).

Czytaj dalej

Wyrażenie regularne w Javie (regex)

Wyrażenia regularne to narzędzie służące do odnajdywania ciągów znaków na podstawie zapisanego wzorca. Wielu użytkowników Internetu nawet nie jest świadoma, że miała z nimi do czynienia. Typowym zastosowaniem takich wyrażeń jest walidacja pobieranych danych od użytkownika. Jednakże możemy wykorzystać je także do wydzielenia mniejszych fragmentów z całego łańcucha jak np. wyłuskanie cyfr w przykładzie obliczania wyznacznika macierzy w serwlecie.

Czytaj dalej

JSP – Java Server Pages

Java Server Pages to technologia pozwalająca tworzyć dynamiczne treści. Podobnie jak serwlety działa po stronie serwera. Jednakże w odróżnieniu od nich bardziej nadają się do wyświetlania odpowiedzi, gdyż w tym przypadku zaszywamy Javę w statycznej treści html, a nie na odwrót. Dość szybko widać jak niewygodne jest tworzenie odpowiedzi w wygodnej i ładnej formie w całości w obiekcie out. Przed przystąpieniem do tej lekcji warto zapoznać się z artykułem poświęconym na temat serwletów.

Czytaj dalej