Aby programy były bardziej niezawodne i wydajniejsze należy poznać więcej elementów języka. W przypadku nietypowych sytuacji, które mogą wystąpić w naszym programie należy dokładnie poznać mechanizm wyjątków w Javie. W bibliotece standardowej mamy cały zestaw różnych wyjątków, ale czasami możemy potrzebować innego. Wtedy musimy utworzyć własny wyjątek.

Przy korzystaniu z kolekcji używamy klas osłonowych do opakowania typów prostych. Wyjaśniamy różnice między typami prostymi oraz ich odpowiednikami obiektowymi.

Częste manipulowanie łańcuchami znakowymi jest stosunkowo kosztowne. Dlatego dobrze jest poznać modalny typ, który potrafi utworzyć obiekt typu String pozwalając przy tym na konkatenację łańcuchów bez konieczności przenoszenia w pamięci całych łańcuchów.

Przyjrzymy się także klasie Arrays, która pozwala wykonywać różne operacje na tablicach.

Programy, które przetwarzają dane zwykle powinny móc je zapisać trwale. W tym celu pokażemy obsługę plików oraz podłączenie programowe do bazy danych.