Java – wstęp i instalacja

Poprzedni wpis Java – krótka historia

Na początek w celu usystematyzowania wiedzy zaczniemy od pakietów, które są do pobrania ze strony Oracle.

  • Java Development Kit | JDK | To właśnie ten pakiet będzie nas najbardziej interesował, gdyż zawiera kompilator (Dawniej SDK).
  • Java Runtime Edition | JRE | Oprogramowanie klienckie, do uruchamiania programów napisanych w Javie.

Instalacja Javy na systemie Windows

W pierwszym kroku należy pobrać pakiet instalacyjny najlepiej z oficjalnej strony Oracle. Należy upewnić się jaką wersję systemu posiadamy choć najpewniej jest to wersja 64 bitowa. Najnowsza wersja Javy znajduje się tutaj. Po wybraniu lokalizacji pobierania powinien pokazać się taki plik.

Plik Java JDK
Plik Java JDK

Po jego uruchomieniu ukaże się instalator. Sam proces instalacji polega na kilkukrotnym kliknięciu przycisku dalej. Ewentualnie możemy zmienić lokalizację instalacji pakietu. Na koniec powinien pokazać się komunikat o poprawnie zainstalowanym pakiecie.

Ustawienie ścieżki dostępu na Windows

Jeżeli po wpisaniu polecenia

javac -version

wyświetli się komunikat, że polecenie nie zostało znalezione należy dodać zmienną środowiskową Path. Aby to zrobić należy.

  1. Zalogować się jako administrator.
  2. Uruchomić Panel Sterowania -> System i zabezpieczenia -> System lub wybrać Ten Komputer -> Właściwości.
  3. Wybrać zaawansowane ustawienia systemu i zmienne środowiskowe.
  4. Następnie wybrać Path i dopisać ścieżkę instalacyjną JDK np. C:/Java/jdk-x.y.z/bin (xyz – oznacza wersję).
Okno zmienne systemowe i ścieżka PATH
Okno zmienne systemowe i ścieżka Path

Po poprawnym wykonaniu powyższej procedury w wierszu polecenia można sprawdzić poprawność poczynionych kroków przez wpisanie polecenia.

javac -version

W rezultacie powinniśmy otrzymać odpowiedź z wersją zainstalowanej Javy.

Instalacja pakietu jdk na Linuksie

Podobnie jak w przypadku systemu Windows należy odwiedzić stronę Oracle i ściągnąć oprogramowanie. Najnowsza wersja Javy znajduje się tutaj. Wybieramy odpowiedni pakiet w naszym przypadku będzie on do systemu Debian.

Plik Java JDK Debian
Plik Java JDK Debian

Następnie w terminalu należy znaleźć lokalizację pliku. Gdy już się upewnimy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu wpisujemy następujące polecenie.

Po zaktualizowaniu repozytorium drugie polecenie instaluje wcześniej pobrany pakiet. Jednakże należy jeszcze dodać zmienną wskazującą, gdzie znajduje się zainstalowany właśnie kompilator.

Ustawienie ścieżki dostępu na Debianie

Aby ustawić ścieżkę dostępu będziemy musieli utworzyć plik przy pomocy edytora nano. Wpisujemy następujące polecenie.

W edytorze wpisujemy następujące polecenie.

Następnie zapisujemy plik przez wciśnięcie ctrl + x i potwierdzeniu klawiszem „y” lub „t” w zależności od wersji językowej systemu. Następnie restartujemy system. Poprawność wykonania powyższych kroków sprawdzamy poleceniem.

Najważniejsze katalogi i programy w JDK

  • bin – zawiera różne narzędzia w tym kompilator, silnik bazy danych, program do zarządzania plikami jar.
  • include – pliki do kompilacji metod rodzimych.
  • lib – pliki bibliotek.

Środowisko programistyczne – IDE

Aby lepiej zarządzać projektami najlepiej od razu wybrać odpowiednie środowisko programistyczne. Pakiet JDK nie zawiera w sobie niczego podobnego, w związku z tym kompilacja kodu odbywa się przez wpisanie odpowiedniego komendy w wierszu poleceń. Pliki trzeba edytować przez osobny program np. notatnik. Na dłuższą metę nie ma sensu męczyć się w ten sposób, jednakże za pierwszym razem warto zobaczyć jak to wygląda od strony konsoli. Aby to zrobić wystarczy stworzyć prosty program.

A następnie zapisać go jako Hello.java. Ważne, żeby nazwę klasy dać taką samą jak nazwę pliku oraz zwrócić uwagę na wielkość liter. Nazwa klasy zawsze zaczyna się od wielkiej litery. Jeśli użyjemy małej litery kompilator zwróci błąd. Na razie nie będziemy się przejmować co znaczą poszczególne słowa – do tego przejdziemy na kolejnych etapach szkolenia.

Aby uruchomić program należy go najpierw skompilować. W związku z tym należy uruchomić wiersz poleceń w katalogu, w którym znajduje się plik, a następnie w oknie konsoli wpisać następujące polecenia.

Powyższe polecenia kompilują program oraz uruchamiają go. Na ekranie konsoli powinien pojawić się napis „To mój pierwszy program”.

Jeśli udało się uruchomić pierwszy program, to warto przejść do instalacji IDE. Ciekawą propozycją jest darmowy Eclipse, który można pobrać ze strony producenta. Przy kompilacji tak prostego programu jak nasz powyższy przykład może wydawać się, jest z nim więcej pracy niż to warte, jednak przy programie, który składa się z wielu klas, interfejsów i połączenia z bazą danych każdy doceni wygodę jaką oferuje środowisko programistyczne. W szczególności, gdy pojawią się błędy podczas pisania aplikacji – wiele z nich jest automatycznie wyświetlanych przez Eclipse.

Poradnik obsługi Eclipse

Instalacja programu jest prosta. Wystarczy podać tylko folder docelowy. Przy uruchamianiu zawsze sprawdzana jest poprawność instalacji pakietu JDK. W przypadku instalacji JRE i braku JDK wyświetli się komunikat. Podczas uruchamiania program spyta w którym folderze chcemy umieścić nasze projekty (ang. workspace). Możemy też zaznaczyć, żeby więcej nas o to nie pytano i ustalić podany folder jako główny kontener.

Eclipse workspace
Eclipse workspace

Z Głównego okna, które pokaże się tuż po uruchomieniu programu można od razu wybrać „Create new Java project” lub z menu File -> new -> Java Project

W zakładce Project Name należy wpisać nazwę projektu np. Hello i kliknąć Finish. Pozostałe opcje na razie nie będą przydatne. Można w nich zmieniać miejsce umieszczenia projektu, wybrać środowisko uruchomieniowe, powiązać projekt z innymi itd.

Eclipse tworzenie nowego projektu
Eclipse tworzenie nowego projektu

Następnie należy wybrać File -> New -> Class aby utworzyć nową klasę – bez niej nie może istnieć żaden program w Javie. Podobnie nadajemy jej nazwę np. Main (Zwróć uwagę na wielką literę na początku nazwy). W naszym przypadku możemy dodatkowo zaznaczyć, aby kompilator automatycznie utworzył metodę main(). Pozostałe rzeczy umówimy w następnych artykułach. Klikamy Finish. Teraz pozostaje tylko wpisać treść naszej metody main() zawartego powyżej i uruchomić projekt. Efekt pokaże się w konsoli poniżej. W przypadku błędów pokaże się informacja w której linii się znajdują.

Eclipse tworzenie nowej klasy
Eclipse tworzenie nowej klasy

To są absolutne podstawy jakie powinniśmy umieć w obsłudze Eclipse. W następnej części zajmiemy się podstawowymi typami danych.