Szybkie prototypowanie systemów do zarządzania firmą

Istnieją różne przyczyny powstania konieczności wprowadzenia nowego systemu lub aplikacji do firmy czy organizacji, jak również  rozbudowy już istniejących aplikacji. Najczęstszymi przyczynami są naturalne starzenie się systemów wraz z pojawianiem się nowych rozwiązań i technologii, zmiany rynkowe zmuszające firmy do wprowadzenia nowych produktów wymagających odmiennej obsługi, optymalizacja procesów biznesowych i połączenie istniejących aplikacji wyspowych jednym interfejsem użytkownika w oparciu o szynę danych, zmiana struktury organizacyjnej firmy, zmiany własnościowe w grupie kapitałowej czy fuzje, otwieranie się na inne kanały sprzedaży itp.

Z procesem wprowadzania nowej aplikacji czy systemu związane jest różnego rodzaju ryzyko.

Dla średnich i dużych firm/organizacji, rozważających wdrożenie nowego oprogramowania oferujemy usługę szybkiego prototypowania systemów do zarządzania w oparciu o technologię szybkiego rozwoju aplikacji (RAD; Rappid Application Development).

W razie zainteresowania zapraszamy do kontaktu: biuro@royaltec.pl.