Maven – automatyczne budowanie projektu

Pisanie aplikacji w Javie wymaga importowania bibliotek w celu zapewnienia konkretnych funkcjonalności . Jak zdążyliśmy się już wcześniej przekonać jest ich bardzo dużo i często nie ma potrzeby podłączania dodatkowych bibliotek. Jednakże, aby zestawić połączenie z bazą danych potrzebujemy zewnętrznego sterownika dostarczonego przez producenta.

Czytaj dalej