Category Archive kompilacja

Słowo kluczowe static w Javie

W poprzedniej części przyjrzeliśmy się modyfikatorom dostępu i pakietom.

Słowo kluczowe static

Modyfikator static pojawiał się już wiele razy w naszych wcześniejszych programach. Po krótce wspomnieliśmy o istnieniu metod statycznych we wpisie dotyczącym metod. Wielokrotnie pojawiała się także w metodzie main. Podobnie jak w przypadku modyfikatorów dostępu static możemy zastosować także do pól.

Read More

Java – wstęp i instalacja

Poprzedni wpis Java – krótka historia

Na początek w celu usystematyzowania wiedzy zaczniemy od pakietów, które są do pobrania ze strony Oracle.

  • Java Development Kit | JDK | To właśnie ten pakiet będzie nas najbardziej interesował, gdyż zawiera kompilator (Dawniej SDK).
  • Java Runtime Edition | JRE | Oprogramowanie klienckie, do uruchamiania programów napisanych w Javie.

Read More