Category Archive Klasa

Wyrażenie regularne w Javie (regex)

Wyrażenia regularne to narzędzie służące do odnajdywania ciągów znaków na podstawie zapisanego wzorca. Wielu użytkowników Internetu nawet nie jest świadoma, że miała z nimi do czynienia. Typowym zastosowaniem takich wyrażeń jest walidacja pobieranych danych od użytkownika. Jednakże możemy wykorzystać je także do wydzielenia mniejszych fragmentów z całego łańcucha jak np. wyłuskanie cyfr w przykładzie obliczania wyznacznika macierzy w serwlecie.

Read More

Strumienie w Javie

Strumienie są wygodnym narzędziem służącym do przetwarzania danych. Jest to bardzo szerokie zagadnienie gdyż dane mogą pochodzić z różnych źródeł. Sposób działania interfejsu Stream znacząco upraszcza pewne działania na zbiorach i może korzystnie wpłynąć na optymalizację działania programów. Strumienie są nowością wprowadzoną do Javy w wersji 8.

Read More

Losowość w Javie – klasa Random

Losowość jest powszechnie występującym zjawiskiem w naszym życiu codziennym. Elementy losowe od zawsze stanowiła źródło rozrywki dla ludzi czego dowodem jest towarzyszący od wieków hazard. Nie inaczej jest dziś, choć losowość ma znaczenie także w mniej kontrowersyjnych rozrywkach takich jak gry komputerowe oraz coraz bardziej popularne gry planszowe.

Read More

Operacje na tablicach w Javie

We wcześniejszych częściach szkolenia poznaliśmy już zarówno tradycyjne tablice, jak i ich dynamiczne odpowiedniki w postaci klasy ArrayList. Do tej pory mamy opanowane umiejętności, takie jak deklarowanie i inicjowanie nowej tablicy oraz dostęp do elementów poprzez operator []. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej klasie Arrays, która dostarcza szeregu przydatnych metod do pracy z tablicami.

Read More

Odczyt i zapis do plików w Javie

Programy, które do tej pory pokazywaliśmy zawsze przetwarzały pewne dane natomiast natychmiast po zakończeniu ich wykonywania dane bezpowrotnie przepadały. Jednym ze sposobów utrwalenia wyników działania aplikacji jest zapis do plików. Możemy również wykorzystać je jako źródło danych do przetworzenia w programie. Java udostępnia narzędzia niezbędne do obu tych czynności. Gdy danych jest zwyczajnie dużo dobrym pomysłem może się okazać użycie baz danych. W poprzedniej części przyjrzeliśmy się optymalizacji łańcuchów znakowych przez klasę StringBuilder.

Read More

StringBuilder i StringBuffer w Javie

Przetwarzanie danych tekstowych należy do jednych z ważniejszych elementów pracy przy komputerze. Na początku naszego szkolenia już wspominaliśmy o klasie String. Nadszedł czas na nieco szersze ujęcie problemu łańcuchów znakowych – bardziej od strony technicznej.

Read More

Klasa Object – początek hierarchii dziedziczenia w Javie

Jak wspominaliśmy wcześniej w naszym szkoleniu klasa Object jest korzeniem drzewie hierarchii dziedziczenia. Dlatego do dyspozycji zawsze są wszystkie pochodzące z niej metody.

Read More

Kolekcje Javy – Interfejs Map

Przechodzimy do ostatniego typu kolekcji, który będzie omawiać czyli interfejs Map. Mapy to obiekty, które przechowują dane w postaci dwójki klucz-wartość. To najważniejsza zmiana w stosunku do poprzednio przedstawionych kolekcji. Klucz jest swego rodzaju identyfikatorem i to na jego podstawie zwracana jest wartość. Artykuł jest częścią wpisów o kolekcjach w Javie.

Read More

Kolekcje Javy – Interfejs Set

Kolekcje implementujące interfejs Set posiadają cechę wyróżniającą ją od innych poznanych wcześniej kolekcji – elementy nie mogą się powtarzać. Dodatkowo użytkownik nie ma wpływu na pozycję przy dodawaniu elementów, jednak konkretna implementacja może porządkować zbiory. Dozwolona jest wartość null, jednakże tylko raz.

W stosunku do sekwencyjnego przeszukiwania listy wykorzystanie interfejsu Set może okazać się bardziej wydajne. Artykuł jest częścią wpisów o kolekcjach w Javie.

Read More

Kolekcje Javy – Interfejs Queue

W artykule o kolejkach przedstawiliśmy podstawowe operacje oraz budowę kolejek. Podobnie jak w przypadku list nie trzeba implementować algorytmów na własną rękę i można skorzystać z biblioteki udostępnionej przez Javę. Istnieje wiele implementacji interfejsów Queue oraz Deque.

Read More