Programista Java

Rekurencja (rekursja) w Javie

Java podobnie jak wiele innych języków programowania pozwala na używanie rekurencji. Oznacza to, że metoda może wywołać sama siebie. To co działa względnie prosto na kartce nie zawsze jest takie proste do zaimplementowania w aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć pojęcie rekurencji oraz pokazać kiedy warto pokusić się o jej zastosowanie we własnych programach.

Czytaj dalej

Bazy danych w Javie

Jak zaznaczyliśmy wcześniej podczas omówienia podstawowych operacji na plikach jedną z potrzeb programów komputerowych jest utrwalanie przetworzonych danych. Do niektórych zastosowań wystarczające są pliki, czasem są wręcz wygodniejszą formą archiwizacji. Jednakże gdy danych jest dużo wygodniejszą opcją może być wykorzystanie bazy danych.

Czytaj dalej

Jak ustawić ciemny motyw w Eclipse

Wśród użytkowników komputerów oraz smartfonów coraz większą popularnością cieszą się ciemne motywy. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej witryn internetowych, aplikacji, a nawet całe systemy operacyjne pozwalają zmienić kolorystykę na ciemniejszą. Dlaczego twórcy wręcz prześcigają się w udostępnianiu ciemnych skórek w swoich aplikacjach? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Na koniec opiszemy jak w prosty sposób ustawić motyw w IDE Eclipse.

Czytaj dalej

Wątki w Javie – programowanie współbieżne

Pojęcie wielowątkowości jest od dawna znane użytkownikom komputerów. Od wielu lat na rynku występują procesory wielordzeniowe, które pozwalają na pracę kilku procesów systemowych na raz. Jednakże w czasach, kiedy nie były one standardem również istniała współbieżność – była imitowana przez wywłaszczanie procesów i przyznawanie czasu pracy procesora innemu.

Czytaj dalej

Losowość w Javie – klasa Random

Losowość jest powszechnie występującym zjawiskiem w naszym życiu codziennym. Elementy losowe od zawsze stanowiła źródło rozrywki dla ludzi czego dowodem jest towarzyszący od wieków hazard. Nie inaczej jest dziś, choć losowość ma znaczenie także w mniej kontrowersyjnych rozrywkach takich jak gry komputerowe oraz coraz bardziej popularne gry planszowe.

Czytaj dalej

Odczyt i zapis do plików w Javie

Programy, które do tej pory pokazywaliśmy zawsze przetwarzały pewne dane natomiast natychmiast po zakończeniu ich wykonywania dane bezpowrotnie przepadały. Jednym ze sposobów utrwalenia wyników działania aplikacji jest zapis do plików. Możemy również wykorzystać je jako źródło danych do przetworzenia w programie. Java udostępnia narzędzia niezbędne do obu tych czynności. Gdy danych jest zwyczajnie dużo dobrym pomysłem może się okazać użycie baz danych. W poprzedniej części przyjrzeliśmy się optymalizacji łańcuchów znakowych przez klasę StringBuilder.

Czytaj dalej

Implementacja listy jednokierunkowej w Javie

Implementacja listy jednokierunkowej w Javie

Nasza lista jest zbudowana z dwóch klas.

  • Wezel – klasa wewnętrzna – reprezentuje pojedynczy węzeł na liście.
  • Lista – klasa zewnętrzna – zawiera algorytmy dodawania, usuwania oraz wyświetlania elementów oraz przechowuje pierwszy element listy.

Aby pokazać różnice pomiędzy listami dwukierunkowymi a jednokierunkowymi postanowiliśmy opracować własną implementację. Ponownie naszym celem jest pokazanie działania tej struktury danych, a nie możliwości interfejsów, takich jak Comparable lub Iterable. Aby maksymalnie uprościć kod przechowywanym typem danych będzie int.

Naszym celem było napisanie jak najprostszego algorytmu, aby pokazać jak operować na listach jednokierunkowych. Tak, aby w praktyczny sposób przekazać wiedzę z naszego teoretycznego wstępu odnośnie list jednokierunkowych. Na pierwszy rzut oka implementacja jest bardzo podobna do listy dwukierunkowej, jednakże w przypadku usuwania węzła jesteśmy zmuszeni utworzyć tymczasową zmienną, która będzie go przechowywać. W przeciwnym wypadku stracimy możliwość np. zmiany referencji w poprzednim ogniwie listy, gdyż aktualnie usuwany element „nie zna” położenie swojego poprzednika.

Aby uruchomić poniższy kod należy skopiować kod, a następnie skompilować.

Wewnętrzna klasa Wezel

Powyższy program można podzielić na dwie części. Pierwszą jest obiekt, który przechowuje dane i jest nią klasa Wezel. Ze względu na to, że ta struktura danych jest mało elastyczna umieściliśmy ją wewnątrz klasy Lista, gdyż i tak nie wykorzystamy jej nigdzie indziej. Takie podejście jest wygodnie, ponieważ mamy ułatwiony dostęp do pól obu klas.

Pola

Obiekt klasy Wezel zawiera jedną referencję do kolejnego obiektu oraz zmienną przechowującą dane. Jeśli dany węzeł jest ostatni (ogon), to jego referencją na następny obiekt jest wartość null.

Konstruktor

Inicjuje dane – referencję do następnego obiektu na null, a pole z danymi uzupełnia wartością przekazaną w argumencie.

Zewnętrzna klasa Lista

Obiekt klasy Lista przechowuje referencję do pierwszego elementu listy, czyli głowę (ang. head). Zawiera również niezbędne algorytmy, takie jak:

  • dodawanie elementów do listy,
  • usuwanie elementów z listy,
  • szukanie elementu o konkretnym indeksie,
  • wypisanie wszystkich elementów listy.

W metodzie main znajduje się przykładowy przebieg programu. Wykonanie metody main spowoduje wyświetlenie następujących komunikatów w konsoli.

Zachęcamy do eksperymentów z kodem.

Metody

Podstawową różnicą między implementacją listy dwukierunkowej jest algorytm usuwania elementu. Żaden węzeł nie zna położenia swojego poprzednika zatem przy przechodzeniu listy musimy utworzyć zmienną pomocniczą, którą będzie przechowywała jego referencję.

Czemu jednak nie postąpić jak w  przypadku list dwukierunkowych i do zmiennej pomocniczej nie użyć po prostu argumentu n-1? Przecież byłoby to dużo wygodniejsze i kod zajmowałby mniej linii. Powodem jest wydajność. Zwróćmy uwagę, że metoda getWezel() byłaby wywołana dwa razy – raz z argumentem n, a za drugim razem n-1. Jednakże dwukrotnie przejście przez listę zaczynałoby się od głowy listy. Oznacza to podwojenie liczby wykonywanych operacji. W przypadku małej kolekcji oczywiście nie ma to znaczenia, ale kolekcja może składać się z bardzo wielu elementów.

Wyjątek IndexOutOfBoundException

Jeżeli spróbujemy wpisać do metody szukającej indeks ujemny lub spoza naszej listy zostanie wyrzucony wyjątek.

System zbierania nieużytków (ang. Garbage collector)

W Javie nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia pamięci. Jeśli nie mamy już referencji do obiektu, to nie musimy z tym nic robić. System zbierania nieużytków oczyści pamięć ze zbędnych obiektów.