Podstawowe typy danych w Javie, rodzaje zmiennych

Poprzedni wpis Java – wstęp i instalacja

W Javie każda zmienna jest ściśle określonego typu, który może być:

  • numeryczny,
  • znakowy,
  • logiczny,
  • wyliczeniowy,
  • własny (obiekty klas).

Czytaj dalej