Category Archive Programowanie

Operacje wejścia i wyjścia w Javie

Dotychczas wszystkie nasze programy były oparte o dane, które były wpisane w kod. Ostatnio zobaczyliśmy jak pobierać argumenty w konsoli. Jednak jest to zbyt mało elastyczna metoda, aby mogła zaspokoić wszystkie potrzeby.

Nadszedł czas, aby poznać podstawowe metody pobierania danych od użytkownika w wierszu poleceń i wyświetlaniu ich odpowiednio sformatowanych. W tym celu musimy poznać klasę Scanner.

W przyszłości pokażemy jak tworzyć takie elementy w GUI (ang. Graphic user interface), ale na razie musimy poznać wiele innych technik nim przejdziemy do podstaw grafiki w Javie.

Read More

Pętle i przepływ sterowania w Javie

Poprzednio omówiliśmy ważne tematy, którymi są tablice i klasa String.

W tym wpisie przyjrzymy się mechanizmom, które pozwalają na przetwarzanie dużych ilości danych oraz instrukcjom sterującym. Kluczowym pytaniem, na które będziemy musieli odpowiedzieć brzmi – czym jest prawda?

Read More

Podstawowe typy danych w Javie, rodzaje zmiennych

Poprzedni wpis Java – wstęp i instalacja

W Javie każda zmienna jest ściśle określonego typu, który może być:

  • numeryczny,
  • znakowy,
  • logiczny,
  • wyliczeniowy,
  • własny (obiekty klas).
Read More