Kategoria Programowanie obiektowe

Interfejsy w Javie

Poprzednio omówiliśmy takie elementy dziedziczenia jak hierarchia, klasy abstrakcyjne oraz rzutowanie obiektów.

Teraz poszerzymy nasz warsztat programistyczny o kolejny ważny element, a są nim interfejsy (ang. interface). Słowo interfejs ma wiele znaczeń, ale w poniższym opracowaniu należy je rozumieć jako szereg wymagań jaki musi spełnić klasa, aby móc zapewnić, że implementuje interfejs (co powinna robić, aby być z nim zgodna), ale nie mówiąc zupełnie nic na temat sposobu w jaki to ma się odbywać.

Czytaj dalej

Dziedziczenie w Javie – polimorfizm

W poprzedniej części szkolenia podjęliśmy temat wprowadzania i wyświetlania danych wejściowych.

Nadszedł czas na powrót do programowania obiektowego, a dokładniej do kluczowej części czyli dziedziczenia. Na początek przypomnijmy, że każda klasa w Javie dziedziczy po klasie bazowej Object. Możliwe jest dziedziczenie tylko po jednej klasie własnej – nie występuje tu mechanizm znany np. z języka C++ czyli dziedziczenia wielokrotnego.

Czytaj dalej

Słowo kluczowe static w Javie

W poprzedniej części przyjrzeliśmy się modyfikatorom dostępu i pakietom.

Słowo kluczowe static

Modyfikator static pojawiał się już wiele razy w naszych wcześniejszych programach. Po krótce wspomnieliśmy o istnieniu metod statycznych we wpisie dotyczącym metod. Wielokrotnie pojawiała się także w metodzie main. Podobnie jak w przypadku modyfikatorów dostępu static możemy zastosować także do pól.

Czytaj dalej

Modyfikatory dostępu w Javie

Poprzednio przyjrzeliśmy się bliżej metodom, konstruktorom oraz sposobom przekazywania danych do metod.

Modyfikatory dostępu do pól

W dzisiejszej lekcji skupimy się na modyfikatorach dostępu klas, metod oraz pól. Zaczniemy od ich wylistowania.

  • public – oznacza widoczność bez ograniczeń.
  • protected – widoczność w obrębie klas dziedziczonych.
  • private – widoczność tylko w obrębie danej klasy.
  • brak modyfikatora dostępu – widoczność w obrębie danego pakietu.

Czytaj dalej

Programowanie obiektowe w Javie – konstruktory, metody, pola

Poprzednio omówiliśmy paradygmat programowania obiektowego. Wprowadziliśmy paradygmat programowania obiektowego i pojęcia, takie jak abstrakcja, polimorfizm, hermetyzacja oraz dziedziczenie.

W drugiej części szkolenia poświęconego programowaniu obiektowemu w Javie utworzymy pierwszą własną klasę. Skorzystamy z założeń koncepcyjnych, które opisaliśmy poprzednio. Następnie wyjaśnimy czym są poszczególne linie kodu oraz co oznaczają.

Czytaj dalej

Tablice, klasa String i operacje w Javie

Poprzednio poznaliśmy podstawowe typy danych w Javie. W tym wpisie pokażemy jak można posługiwać się w wygodny sposób wieloma elementami tego samego typu. Na koniec zapoznamy się z ważną klasą, która pozwala obsługiwać łańcuchy znakowe. Ich znajomość oraz umiejętność manipulowania nimi jest jednym z najważniejszych etapów szkolenia i należy do zdecydowanych podstaw.

Czytaj dalej