Category Archive Mapa (Map)

Kolekcje Javy – Interfejs Map

Przechodzimy do ostatniego typu kolekcji, który będzie omawiać czyli interfejs Map. Mapy to obiekty, które przechowują dane w postaci dwójki klucz-wartość. To najważniejsza zmiana w stosunku do poprzednio przedstawionych kolekcji. Klucz jest swego rodzaju identyfikatorem i to na jego podstawie zwracana jest wartość. Artykuł jest częścią wpisów o kolekcjach w Javie.

Read More

Kolekcje w Javie

Poprzedni wpis dotyczył interfejsów.

W języku C standardowo jesteśmy ograniczeni do tablic, które w momencie kompilacji muszą mieć zdefiniowany rozmiar. Java w swojej bibliotece standardowej posiada wiele implementacji interfejsów kolekcji np. List, które mogą przyjmować elementy różnych typów. Są to implementacje różnych znanych struktur danych, takich jak lista łączona dwukierunkowa (ang. Linked List) i lista tablicowa (ang. Array List).

Read More