Category Archive StringBuffer

StringBuilder i StringBuffer w Javie

Przetwarzanie danych tekstowych należy do jednych z ważniejszych elementów pracy przy komputerze. Na początku naszego szkolenia już wspominaliśmy o klasie String. Nadszedł czas na nieco szersze ujęcie problemu łańcuchów znakowych – bardziej od strony technicznej.

Read More