Category Archive Java

Wyrażenie regularne w Javie (regex)

Wyrażenia regularne to narzędzie służące do odnajdywania ciągów znaków na podstawie zapisanego wzorca. Wielu użytkowników Internetu nawet nie jest świadoma, że miała z nimi do czynienia. Typowym zastosowaniem takich wyrażeń jest walidacja pobieranych danych od użytkownika. Jednakże możemy wykorzystać je także do wydzielenia mniejszych fragmentów z całego łańcucha jak np. wyłuskanie cyfr w przykładzie obliczania wyznacznika macierzy w serwlecie.

Read More

Maven – automatyczne budowanie projektu

Pisanie aplikacji w Javie wymaga importowania bibliotek w celu zapewnienia konkretnych funkcjonalności . Jak zdążyliśmy się już wcześniej przekonać jest ich bardzo dużo i często nie ma potrzeby podłączania dodatkowych bibliotek. Jednakże, aby zestawić połączenie z bazą danych potrzebujemy zewnętrznego sterownika dostarczonego przez producenta.

Read More

Servlety – aplikacje sieciowe

Serwlety to technologia, która umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych. Chociaż serwlety nie mają ściśle określonego typu obsługiwanych żądań, to naszym głównym powodem zainteresowania będzie ich najczęstsze zastosowanie – czyli aplikacje sieciowe korzystające z protokołu HTTP.

Read More

Strumienie w Javie

Strumienie są wygodnym narzędziem służącym do przetwarzania danych. Jest to bardzo szerokie zagadnienie gdyż dane mogą pochodzić z różnych źródeł. Sposób działania interfejsu Stream znacząco upraszcza pewne działania na zbiorach i może korzystnie wpłynąć na optymalizację działania programów. Strumienie są nowością wprowadzoną do Javy w wersji 8.

Read More

Rekurencja (rekursja) w Javie

Java podobnie jak wiele innych języków programowania pozwala na używanie rekurencji. Oznacza to, że metoda może wywołać sama siebie. To co działa względnie prosto na kartce nie zawsze jest takie proste do zaimplementowania w aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć pojęcie rekurencji oraz pokazać kiedy warto pokusić się o jej zastosowanie we własnych programach.

Read More

Bazy danych w Javie

Jak zaznaczyliśmy wcześniej podczas omówienia podstawowych operacji na plikach jedną z potrzeb programów komputerowych jest utrwalanie przetworzonych danych. Do niektórych zastosowań wystarczające są pliki, czasem są wręcz wygodniejszą formą archiwizacji. Jednakże gdy danych jest dużo wygodniejszą opcją może być wykorzystanie bazy danych.

Read More

Wątki w Javie – programowanie współbieżne

Pojęcie wielowątkowości jest od dawna znane użytkownikom komputerów. Od wielu lat na rynku występują procesory wielordzeniowe, które pozwalają na pracę kilku procesów systemowych na raz. Jednakże w czasach, kiedy nie były one standardem również istniała współbieżność – była imitowana przez wywłaszczanie procesów i przyznawanie czasu pracy procesora innemu.

Procesy

Proces jest elementem systemu operacyjnego, który służy do organizacji wykonywania programu tak, aby dostępne były odpowiednie zasoby np. procesor, pamięć. Ważną cechą jest to, że każdy proces posiada swoje dane, identyfikator (PID). W związku z tym w przypadku aplikacji wieloprocesorowej wymagana jest komunikacja między nimi.

Wątki

Wątki w odróżnieniu od procesów są dużo lżejsze i są ich częścią. Proces składa się z co najmniej jednego wątku, ale może być ich więcej.

Główną różnicą jest to, że zasoby są współdzielone między wątkami w wewnątrz jednego procesu. Daje to rozmaite korzyści np. skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie zadań aplikacji. Wielowątkowość nie jest jednak pozbawiona wad i jedną z nich jest problem spójności danych. Aby temu zapobiec należy synchronizować pracę wątków, co może przysporzyć sporo problemów.

Uruchomienie kilku wątków jest niezbędne w przypadku bardziej złożonych aplikacji. Wyobraźmy sobie aplikację typu przeglądarka internetowa. Zazwyczaj użytkownicy przeglądają różne strony internetowe, pobierają pliki, słuchają muzyki (z karty grającej w tle). Dzieje się tak dlatego, że przeglądarka jest aplikacją wielowątkową. Gdyby było inaczej nawet ściąganie plików zablokowałoby jakąkolwiek możliwość ingerencji w działanie programu – nawet zamknięcia aplikacji.

Tworzenie wątków

Technicznie tworzenie nowych wątków jest prostym zadaniem. Musimy wykonać jedynie kilka czynności.

Utworzenie klasy

Zaczynamy od utworzenia prostej klasy implementującej interfejs Runnable.

Uruchomienie wątków

Gdy mamy już klasę implementującą interfejs Runnable wystarczy utworzyć obiekty, a następnie przy ich pomocy obiekty klasy Thread. Następnie uruchomić wątek przy pomocy metody start().

Przykładowy program

Wyobraźmy sobie program, który posiada kilka funkcjonalności i każda do swojego wykonania zajmuje określoną ilość czasu procesora. W naszym przykładzie będą to czasy 1000, 500 i 100 ms. Ma to na celu pokazanie, że różne procedury mogą wymagać innej ilości czasu do wykonania. Równie dobrze pierwsza operacja mogłaby wymagać znacznie więcej czasu, a dwie pozostałe tyle samo. Dzięki zastosowaniu wątków procesor może obsłużyć te krótkie operacje wcześniej i nie trzeba czekać na zakończenie tej pierwszej – najdłuższej. Ma to znaczenie w przypadku graficznego interfejsu użytkownika, gdy nie może on wcisnąć przycisku zatrzymania operacji.

W klasie ThreadTest będziemy przechowywać nr wątku oraz czas wykonywania operacji w nim zawartej. W rzeczywistości żaden wątek nic nie będzie robił. Oczekiwanie ma za zadanie symulację wykonywania jakiegoś algorytmu. Wykonamy je metodą sleep() z klasy Thread.

Jak widać nie trzeba bezpośrednio wywoływać metody run() – jest ona uruchamiana po wywołaniu metody start(). Przykładowym wynikiem uruchomienia programu może być następująca.

Wątek nr 1, który trwa najdłużej nie blokuje programu i równolegle wykonują się pozostałe wątki. Następnie czeka znowu na czas procesora i wykonuje się ponownie.

Losowość w Javie – klasa Random

Losowość jest powszechnie występującym zjawiskiem w naszym życiu codziennym. Elementy losowe od zawsze stanowiła źródło rozrywki dla ludzi czego dowodem jest towarzyszący od wieków hazard. Nie inaczej jest dziś, choć losowość ma znaczenie także w mniej kontrowersyjnych rozrywkach takich jak gry komputerowe oraz coraz bardziej popularne gry planszowe.

Read More

Operacje na tablicach w Javie

We wcześniejszych częściach szkolenia poznaliśmy już zarówno tradycyjne tablice, jak i ich dynamiczne odpowiedniki w postaci klasy ArrayList. Do tej pory mamy opanowane umiejętności, takie jak deklarowanie i inicjowanie nowej tablicy oraz dostęp do elementów poprzez operator []. W tej lekcji przyjrzymy się bliżej klasie Arrays, która dostarcza szeregu przydatnych metod do pracy z tablicami.

Read More

Odczyt i zapis do plików w Javie

Programy, które do tej pory pokazywaliśmy zawsze przetwarzały pewne dane natomiast natychmiast po zakończeniu ich wykonywania dane bezpowrotnie przepadały. Jednym ze sposobów utrwalenia wyników działania aplikacji jest zapis do plików. Możemy również wykorzystać je jako źródło danych do przetworzenia w programie. Java udostępnia narzędzia niezbędne do obu tych czynności. Gdy danych jest zwyczajnie dużo dobrym pomysłem może się okazać użycie baz danych. W poprzedniej części przyjrzeliśmy się optymalizacji łańcuchów znakowych przez klasę StringBuilder.

Read More