Servlety – aplikacje sieciowe

Serwlety to technologia, która umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych. Chociaż serwlety nie mają ściśle określonego typu obsługiwanych żądań, to naszym głównym powodem zainteresowania będzie ich najczęstsze zastosowanie – czyli aplikacje sieciowe korzystające z protokołu HTTP.

Czytaj dalej