Category Archive Java Enterprice Edition

JSP – Java Server Pages

Java Server Pages to technologia pozwalająca tworzyć dynamiczne treści. Podobnie jak serwlety działa po stronie serwera. Jednakże w odróżnieniu od nich bardziej nadają się do wyświetlania odpowiedzi, gdyż w tym przypadku zaszywamy Javę w statycznej treści html, a nie na odwrót. Dość szybko widać jak niewygodne jest tworzenie odpowiedzi w wygodnej i ładnej formie w całości w obiekcie out. Przed przystąpieniem do tej lekcji warto zapoznać się z artykułem poświęconym na temat serwletów.

Read More

Servlety – aplikacje sieciowe

Serwlety to technologia, która umożliwia tworzenie dynamicznych stron internetowych. Chociaż serwlety nie mają ściśle określonego typu obsługiwanych żądań, to naszym głównym powodem zainteresowania będzie ich najczęstsze zastosowanie – czyli aplikacje sieciowe korzystające z protokołu HTTP.

Read More