Implementacja drzewa BST w Javie

Przykładowa implementacja drzewa poszukiwań binarnych (BST) w Javie

Nasza implementacja drzewa BST składa się z dwóch klas.

 • Wezel – jest klasą wewnętrzną. Reprezentuje pojedynczy węzeł w drzewie. Przechowywanym kluczem jest wartość int.
 • Drzewo – zawiera algorytmy dodawania, usuwania, wyświetlania elementów, odnajdywania poprzednika i następnika węzła oraz przechowuje korzeń. Jest klasą zewnętrzną.

Drzewa BST są ważną strukturą danych. Pozwalają o wiele skrócić czas wyszukiwania elementów, co jest szczególnie zauważalne przy dużych zbiorach. Oczywiście zakładając, że drzewo jest zrównoważone – w przeciwnym wypadku liczba operacji może wzrosnąć do poziomu zwykłej listy. Dużo lepszą wydajność zapewnią drzewa AVL lub drzewa czerwono-czarne. Te struktury poprzez rotacje potrafią zapewnić zrównoważenie poziomu obu poddrzew korzenia. Aby jednak je poznać warto najpierw poznać dokładnie drzewa BST, gdyż ta wiedza jest niezbędna, aby potem stosować dodatkowe zasady umieszczania węzłów.

Teoretyczna część znajduje się w naszym artykule odnośnie drzew BST. Tutaj skupimy się na praktycznej implementacji podanych tam algorytmów.

Klasa Drzewo

Wewnętrzna klasa Wezel

Klasa Wezel przechowuje informację o dwóch potomkach, o rodzicu oraz klucz. Ze względu na to, że ta struktura danych jest mało elastyczna umieściliśmy ją wewnątrz klasy Drzewo, gdyż i tak nie wykorzystamy jej nigdzie indziej.

Pola

Obiekt klasy Wezel zawiera trzy referencje:

 • do lewego potomka,
 • do prawego potomka,
 • oraz do rodzica.

Dodatkowym polem jest przechowywana wartość czyli zmienna key.

Konstruktor

Inicjuje dane – referencje do innych węzłów na null, a pole z danymi uzupełnia wartością przekazaną w argumencie.

Zewnętrzna klasa Drzewo

Obiekt klasy Drzewo przechowuje referencję do korzenia (ang. root). Zawiera również niezbędne algorytmy, takie jak:

 • dodawanie elementów do drzewa,
 • usuwanie elementów z drzewa,
 • szukanie elementu o konkretnej wartości,
 • znalezienie największej wartości w drzewie,
 • znalezienie najmniejszej wartości w drzewie,
 • wskazanie następnika węzła,
 • wskazanie poprzednika węzła.

Wykonanie metody main() spowoduje wyświetlenie następujących komunikatów w konsoli.

System zbierania nieużytków (ang. Garbage collector)

W Javie nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia pamięci. Wystarczy odłączyć usuwany obiekt od struktury drzewa.

Implementacja listy wiązanej dwukierunkowej

Struktura listy dwukierunkowej

Nasza lista jest zbudowana z dwóch klas.

 • Wezel – klasa wewnętrzna – reprezentuje pojedynczy węzeł na liście.
 • Lista – klasa zewnętrzna – zawiera algorytmy dodawania, usuwania oraz wyświetlania elementów oraz przechowuje pierwszy element listy.

Lista ta powstała w celu dydaktycznym, aby pokazać jak wygląda własne opracowanie algorytmu. W związku z tym nie implementujemy żadnych interfejsów, takich jak Comparable, który mógłby posłużyć do sortowania elementów. Z tego samego powodu nie jest to również klasa generyczna, dlatego nie można w tej kolekcji przechowywać żadnych typów własnych, ani innych typów prostych niż int.

Naszym celem było napisanie jak najprostszego algorytmu, aby skupić się na działaniu tej konkretnej struktury danych. Tak, aby w praktyczny sposób przekazać wiedzę z naszego teoretycznego wstępu odnośnie list dwukierunkowych.

Typem danych do przechowywania jest int. Aby uruchomić poniższy kod należy skopiować kod, a następnie skompilować.

Wewnętrzna klasa Wezel

Powyższy program można podzielić na dwie części. Pierwszą jest obiekt, który przechowuje dane i jest nią klasa Wezel. Ze względu na to, że ta struktura danych jest mało elastyczna umieściliśmy ją wewnątrz klasy Lista, gdyż i tak nie wykorzystamy jej nigdzie indziej. Takie podejście jest wygodnie, ponieważ mamy ułatwiony dostęp do pól obu klas.

Pola

Obiekt klasy Wezel zawiera dwie referencje do innych obiektów oraz zmienną przechowującą dane.

Konstruktor

Inicjuje dane – pola obiektowe czyli referencje do poprzednie i następnego obiektu ustawia na null, a pole z danymi uzupełnia wartością przekazaną w argumencie.

Zewnętrzna klasa Lista

Obiekt klasy Lista przechowuje referencję do pierwszego elementu listy, czyli głowę (ang. head). Zawiera również niezbędne algorytmy, takie jak:

 • dodawanie elementów do listy,
 • usuwanie elementów z listy,
 • szukanie elementu o konkretnym indeksie,
 • wypisanie wszystkich elementów listy.

W metodzie main() znajduje się przykładowy przebieg programu. Dane zostały dobrane w taki sposób, aby nie spowodować wyjątku. Wykonanie metody main() spowoduje wyświetlenie następujących komunikatów w konsoli.

Zachęcamy do eksperymentów z kodem.

Metody

Wielokrotne wykorzystanie kodu pozytywnie wpływa na jego objętość. Lista dwukierunkowa pozwala na ponowne wykorzystanie metody getWezel() w celu znalezienia usuwanego węzła zamiast pisać ponownie kod, który robi tę samą czynność.

Wyjątek IndexOutOfBoundException

Jeżeli spróbujemy wpisać do metody szukającej indeks ujemny lub spoza naszej listy zostanie wyrzucony wyjątek.

System zbierania nieużytków (ang. Garbage collector)

Być może programiści innych języków zwrócili uwagę na to, że po usunięciu elementów nie czyścimy ręcznie pamięci. W językach z rodziny C oprócz zmiany wskaźników na odpowiednie elementy należy użyć funkcji free(), która czyści pamięć – w przeciwnym wypadku po wyjściu z funkcji usuwania elementu stracimy wskaźnik na usuwany element i nigdy już go nie będziemy w stanie usunąć – do restartu maszyny.

W Javie jeśli nie mamy dostępu do obiektu, to nie musimy z tym nic robić. System zbierania nieużytków zrobi wszystko za nas i oczyści pamięć ze zbędnych obiektów.

Polecamy również zapoznać się z implementacją listy jednokierunkowej. Pozornie obie wydają się podobne, jednakże różnią się znacznie przy samej budowie.