Jakarta Server Faces – facelets

Jakarta Server Faces to framework, który pomaga tworzyć aplikacje webowe. JSF znacznie ułatwia tworzenie interfejsu użytkownika przez dostarczenie wielu gotowych, opracowanych wcześniej komponentów oraz specyfikacji. Przykładem może być połączenie interfejsu z obsługą zdarzeń, walidacją danych wprowadzanych przez użytkownika.

Czytaj dalej