Category Archive JDBC

Maven – automatyczne budowanie projektu

Pisanie aplikacji w Javie wymaga importowania bibliotek w celu zapewnienia konkretnych funkcjonalności . Jak zdążyliśmy się już wcześniej przekonać jest ich bardzo dużo i często nie ma potrzeby podłączania dodatkowych bibliotek. Jednakże, aby zestawić połączenie z bazą danych potrzebujemy zewnętrznego sterownika dostarczonego przez producenta.

Read More

Bazy danych w Javie

Jak zaznaczyliśmy wcześniej podczas omówienia podstawowych operacji na plikach jedną z potrzeb programów komputerowych jest utrwalanie przetworzonych danych. Do niektórych zastosowań wystarczające są pliki, czasem są wręcz wygodniejszą formą archiwizacji. Jednakże gdy danych jest dużo wygodniejszą opcją może być wykorzystanie bazy danych.

Read More