Eclipse rozwiązanie problemu z konfiguracją

Eclipse rozwiązanie problemu z konfiguracją

Czasami może się zdarzyć, że próbujemy uruchomić Eclipse, ale zamiast załadowania naszego obszaru roboczego wita nas nieprzyjemny komunikat, który brzmi.

A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found after searching the following locations: C:/Java/jdk-13.0.2/bin

A program zwyczajnie nie uruchamia się. Częstą poradą może być ustawienie zmiennej środowiskowej, aby wskazywała kompilator Javy. Co jednak w przypadku, gdy wszystko jest w porządku, a polecenie

Działa bez zarzutu? Problemem może okazać się błąd w pliku konfiguracyjnym Eclipse.

Przy aktualizacji wersji JDK i usunięciu starej wersji może ujawnić się ten błąd. Rozwiązaniem będzie ręczna zmiana parametru w pliku konfiguracyjnym eclipse.ini.

  1. Najpierw należy znaleźć lokalizację Eclipse i instalacji JDK.
  2. Edytujemy w dowolnym edytorze plik eclipse.ini.
  3. Szukamy linii w której jest parametr -vm.
  4. Wpisujemy pod nim prawidłową ścieżkę do JDK. Np.

-vm
C:/Java/jdk-14.0.2/bin

Po zapisaniu pliku program powinien normalnie się uruchomić.

About the author

Red editor