Monthly Archive październik 2020

Strumienie w Javie

Strumienie są wygodnym narzędziem służącym do przetwarzania danych. Jest to bardzo szerokie zagadnienie gdyż dane mogą pochodzić z różnych źródeł. Sposób działania interfejsu Stream znacząco upraszcza pewne działania na zbiorach i może korzystnie wpłynąć na optymalizację działania programów. Strumienie są nowością wprowadzoną do Javy w wersji 8.

Read More

Rekurencja (rekursja) w Javie

Java podobnie jak wiele innych języków programowania pozwala na używanie rekurencji. Oznacza to, że metoda może wywołać sama siebie. To co działa względnie prosto na kartce nie zawsze jest takie proste do zaimplementowania w aplikacji. W tym artykule postaramy się przybliżyć pojęcie rekurencji oraz pokazać kiedy warto pokusić się o jej zastosowanie we własnych programach.

Read More

Bazy danych w Javie

Jak zaznaczyliśmy wcześniej podczas omówienia podstawowych operacji na plikach jedną z potrzeb programów komputerowych jest utrwalanie przetworzonych danych. Do niektórych zastosowań wystarczające są pliki, czasem są wręcz wygodniejszą formą archiwizacji. Jednakże gdy danych jest dużo wygodniejszą opcją może być wykorzystanie bazy danych.

Read More

Eclipse rozwiązanie problemu z konfiguracją

Czasami może się zdarzyć, że próbujemy uruchomić Eclipse, ale zamiast załadowania naszego obszaru roboczego wita nas nieprzyjemny komunikat, który brzmi.

A Java Runtime Environment (JRE) or Java Development Kit (JDK) must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found after searching the following locations: C:/Java/jdk-13.0.2/bin

Read More

Jak ustawić ciemny motyw w Eclipse

Wśród użytkowników komputerów oraz smartfonów coraz większą popularnością cieszą się ciemne motywy. Nic zatem dziwnego, że coraz więcej witryn internetowych, aplikacji, a nawet całe systemy operacyjne pozwalają zmienić kolorystykę na ciemniejszą. Dlaczego twórcy wręcz prześcigają się w udostępnianiu ciemnych skórek w swoich aplikacjach? Poniżej postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Na koniec opiszemy jak w prosty sposób ustawić motyw w IDE Eclipse.

Read More

Wątki w Javie – programowanie współbieżne

Pojęcie wielowątkowości jest od dawna znane użytkownikom komputerów. Od wielu lat na rynku występują procesory wielordzeniowe, które pozwalają na pracę kilku procesów systemowych na raz. Jednakże w czasach, kiedy nie były one standardem również istniała współbieżność – była imitowana przez wywłaszczanie procesów i przyznawanie czasu pracy procesora innemu.

Procesy

Proces jest elementem systemu operacyjnego, który służy do organizacji wykonywania programu tak, aby dostępne były odpowiednie zasoby np. procesor, pamięć. Ważną cechą jest to, że każdy proces posiada swoje dane, identyfikator (PID). W związku z tym w przypadku aplikacji wieloprocesorowej wymagana jest komunikacja między nimi.

Wątki

Wątki w odróżnieniu od procesów są dużo lżejsze i są ich częścią. Proces składa się z co najmniej jednego wątku, ale może być ich więcej.

Główną różnicą jest to, że zasoby są współdzielone między wątkami w wewnątrz jednego procesu. Daje to rozmaite korzyści np. skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie zadań aplikacji. Wielowątkowość nie jest jednak pozbawiona wad i jedną z nich jest problem spójności danych. Aby temu zapobiec należy synchronizować pracę wątków, co może przysporzyć sporo problemów.

Uruchomienie kilku wątków jest niezbędne w przypadku bardziej złożonych aplikacji. Wyobraźmy sobie aplikację typu przeglądarka internetowa. Zazwyczaj użytkownicy przeglądają różne strony internetowe, pobierają pliki, słuchają muzyki (z karty grającej w tle). Dzieje się tak dlatego, że przeglądarka jest aplikacją wielowątkową. Gdyby było inaczej nawet ściąganie plików zablokowałoby jakąkolwiek możliwość ingerencji w działanie programu – nawet zamknięcia aplikacji.

Tworzenie wątków

Technicznie tworzenie nowych wątków jest prostym zadaniem. Musimy wykonać jedynie kilka czynności.

Utworzenie klasy

Zaczynamy od utworzenia prostej klasy implementującej interfejs Runnable.

Uruchomienie wątków

Gdy mamy już klasę implementującą interfejs Runnable wystarczy utworzyć obiekty, a następnie przy ich pomocy obiekty klasy Thread. Następnie uruchomić wątek przy pomocy metody start().

Przykładowy program

Wyobraźmy sobie program, który posiada kilka funkcjonalności i każda do swojego wykonania zajmuje określoną ilość czasu procesora. W naszym przykładzie będą to czasy 1000, 500 i 100 ms. Ma to na celu pokazanie, że różne procedury mogą wymagać innej ilości czasu do wykonania. Równie dobrze pierwsza operacja mogłaby wymagać znacznie więcej czasu, a dwie pozostałe tyle samo. Dzięki zastosowaniu wątków procesor może obsłużyć te krótkie operacje wcześniej i nie trzeba czekać na zakończenie tej pierwszej – najdłuższej. Ma to znaczenie w przypadku graficznego interfejsu użytkownika, gdy nie może on wcisnąć przycisku zatrzymania operacji.

W klasie ThreadTest będziemy przechowywać nr wątku oraz czas wykonywania operacji w nim zawartej. W rzeczywistości żaden wątek nic nie będzie robił. Oczekiwanie ma za zadanie symulację wykonywania jakiegoś algorytmu. Wykonamy je metodą sleep() z klasy Thread.

Jak widać nie trzeba bezpośrednio wywoływać metody run() – jest ona uruchamiana po wywołaniu metody start(). Przykładowym wynikiem uruchomienia programu może być następująca.

Wątek nr 1, który trwa najdłużej nie blokuje programu i równolegle wykonują się pozostałe wątki. Następnie czeka znowu na czas procesora i wykonuje się ponownie.