Monthly Archive Styczeń 2020

Słowo kluczowe static w Javie

W poprzedniej części przyjrzeliśmy się modyfikatorom dostępu i pakietom.

Słowo kluczowe static

Modyfikator static pojawiał się już wiele razy w naszych wcześniejszych programach. Po krótce wspomnieliśmy o istnieniu metod statycznych we wpisie dotyczącym metod. Wielokrotnie pojawiała się także w metodzie main. Podobnie jak w przypadku modyfikatorów dostępu static możemy zastosować także do pól.

Read More

Modyfikatory dostępu w Javie

Poprzednio przyjrzeliśmy się bliżej metodom, konstruktorom oraz sposobom przekazywania danych do metod.

Modyfikatory dostępu do pól

W dzisiejszej lekcji skupimy się na modyfikatorach dostępu klas, metod oraz pól. Zaczniemy od ich wylistowania.

  • public – oznacza widoczność bez ograniczeń.
  • protected – widoczność w obrębie klas dziedziczonych.
  • private – widoczność tylko w obrębie danej klasy.
  • brak modyfikatora dostępu – widoczność w obrębie danego pakietu.
Read More

Programowanie obiektowe w Javie – konstruktory, metody, pola

Poprzednio omówiliśmy paradygmat programowania obiektowego. Wprowadziliśmy paradygmat programowania obiektowego i pojęcia, takie jak abstrakcja, polimorfizm, hermetyzacja oraz dziedziczenie.

W drugiej części szkolenia poświęconego programowaniu obiektowemu w Javie utworzymy pierwszą własną klasę. Skorzystamy z założeń koncepcyjnych, które opisaliśmy poprzednio. Następnie wyjaśnimy czym są poszczególne linie kodu oraz co oznaczają.

Read More