Monthly Archive grudzień 2019

Paradygmaty programowania obiektowego w Javie

Poprzedni wpis dotyczył pętli oraz przepływów sterowania. Do tej pory poznaliśmy podstawy tego języka nie zagłębiając się w bardziej zaawansowane funkcje. Czas to zmienić, aby w pełni zacząć korzystać z dobrodziejstw, które dostarcza nam Java.

W tej części szkolenia Javy poznamy pojęcie programowania obiektowego – kluczowego, gdyż ona w pełni go implementuje. Jak się przekonaliśmy we wpisie o uruchomieniu IDE Eclipse, aby wywołać metodę main() należy utworzyć klasę. Programiści, którzy do tej pory mieli styczność z programowaniem proceduralnym powinni zwrócić uwagę na inne podejście do procedur i danych.

Read More

Pętle i przepływ sterowania w Javie

Poprzednio omówiliśmy ważne tematy, którymi są tablice i klasa String.

W tym wpisie przyjrzymy się mechanizmom, które pozwalają na przetwarzanie dużych ilości danych oraz instrukcjom sterującym. Kluczowym pytaniem, na które będziemy musieli odpowiedzieć brzmi – czym jest prawda?

Read More

Tablice, klasa String i operacje w Javie

Poprzednio poznaliśmy podstawowe typy danych w Javie. W tym wpisie pokażemy jak można posługiwać się w wygodny sposób wieloma elementami tego samego typu. Na koniec zapoznamy się z ważną klasą, która pozwala obsługiwać łańcuchy znakowe. Ich znajomość oraz umiejętność manipulowania nimi jest jednym z najważniejszych etapów szkolenia i należy do zdecydowanych podstaw.

Read More

Podstawowe typy danych w Javie, rodzaje zmiennych

Poprzedni wpis Java – wstęp i instalacja

W Javie każda zmienna jest ściśle określonego typu, który może być:

  • numeryczny,
  • znakowy,
  • logiczny,
  • wyliczeniowy,
  • własny (obiekty klas).
Read More

Java – wstęp i instalacja

Poprzedni wpis Java – krótka historia

Na początek w celu usystematyzowania wiedzy zaczniemy od pakietów, które są do pobrania ze strony Oracle.

  • Java Development Kit | JDK | To właśnie ten pakiet będzie nas najbardziej interesował, gdyż zawiera kompilator (Dawniej SDK).
  • Java Runtime Edition | JRE | Oprogramowanie klienckie, do uruchamiania programów napisanych w Javie.

Read More

Java – krótka historia

Ogólnie o Javie

Java to język programowania opracowany przez Sun Microsystems. W 1996 roku została wydana jej pierwsza wersja i była rozwijana do 2010 roku, a następnie przejęta przez Oracle. Pierwsze wzmianki o Javie pochodzą z roku 1991, kiedy to grupa inżynierów pod przewodnictwem Patricka Naughtona i Jamesa Goslinga postanowiła opracować język programowania, który byłby zarówno lekki (pierwotnym zastosowaniem miały być dekodery do telewizji kablowej) jak i niezależny od zastosowanego przez producenta procesora. Projekt nazwano Green. Pierwotnie język miał się nazywać OAK czyli dąb, gdyż jak wspomina Gosling lubił patrzeć na dąb za oknem swojego biura.

Read More