Podstawy Języka Java

W tym rozdziale poznamy podstawowe typy danych w Javie. Dzielimy je na typy liczbowe, znakowe, logiczne oraz wyliczeniowe. Następnie nauczymy się czym są tablice, tworzyć je oraz jak z nich korzystać.

Kolejnym ważnym elementem szkolenia będzie poznanie klasy String oraz możliwości jakie ona oferuje. Niezależnie od tego czy aplikacje, które chcemy tworzyć będą czysto konsolowe czy też okienkowe należy dobrze opanować manipulowanie łańcuchami znakowymi.

Dalej przyjrzymy się bliżej metodzie main oraz słowu kluczowemu static.

Na koniec nauczymy się pobierać dane od użytkownika przy pomocy klasy Scanner.