Category Archive Zmienne

ByKamil

Podstawowe typy danych w Javie

Poprzedni wpis Java – wstęp i instalacja

W Javie każda zmienna ma ściśle określony typ, który może być:

  • liczbowy,
  • znakowy,
  • logiczny,
  • wyliczeniowy,
  • własny (obiekty klas).

Java jest językiem przenośnym zatem na każdej maszynie zmienne zapisywane są w ten sam sposób. Z góry znane są rozmiary każdego typu prostego i nie istnieje sytuacja znana np. z języka C, w którym zachodzi następująca relacja: short int <= int <= long. Każdy kompilator może luźno podejść do ustalenia rozmiarów zatem jest to zależne wyłącznie od człowieka, który uznał, że określona wartość najlepiej spełnia swoje zadanie na konkretnej maszynie. Podejście ukazane w Javie eliminuje te problemy z uruchamianiem programów na innych komputerach lub systemach.

Read More