Category Archive Operatory

ByKamil

Operacje wejścia i wyjścia w Javie

Dotychczas wszystkie nasze programy były oparte o dane, które były wpisane w kod. Ostatnio zobaczyliśmy jak pobierać argumenty w konsoli. Jednak jest to zbyt mało elastyczna metoda, aby mogła zaspokoić wszystkie potrzeby.

Nadszedł czas, aby poznać podstawowe metody pobierania danych od użytkownika w wierszu poleceń i wyświetlaniu ich odpowiednio sformatowanych. W tym celu musimy poznać klasę Scanner.

W przyszłości pokażemy jak tworzyć takie elementy w GUI (ang. Graphic user interface), ale na razie musimy poznać wiele innych technik nim przejdziemy do podstaw grafiki w Javie.

Read More

ByKamil

Pętle i przepływ sterowania w Javie

Poprzednio omówiliśmy ważne tematy, którymi są tablice i klasa String.

W tym wpisie przyjrzymy się mechanizmom, które pozwalają na przetwarzanie dużych ilości danych oraz instrukcjom sterującym. Kluczowym pytaniem, na które będziemy musieli odpowiedzieć brzmi – czym jest prawda?

Read More

ByKamil

Podstawowe typy danych w Javie

Poprzedni wpis Java – wstęp i instalacja

W Javie każda zmienna ma ściśle określony typ, który może być:

  • liczbowy,
  • znakowy,
  • logiczny,
  • wyliczeniowy,
  • własny (obiekty klas).

Java jest językiem przenośnym zatem na każdej maszynie zmienne zapisywane są w ten sam sposób. Z góry znane są rozmiary każdego typu prostego i nie istnieje sytuacja znana np. z języka C, w którym zachodzi następująca relacja: short int <= int <= long. Każdy kompilator może luźno podejść do ustalenia rozmiarów zatem jest to zależne wyłącznie od człowieka, który uznał, że określona wartość najlepiej spełnia swoje zadanie na konkretnej maszynie. Podejście ukazane w Javie eliminuje te problemy z uruchamianiem programów na innych komputerach lub systemach.

Read More