Category Archive dziedziczenie

ByKamil

Programowanie obiektowe – dziedziczenie cz2

W ostatniej części szkolenia przyjrzeliśmy się zagadnieniu dziedziczenia – ważnemu elementowi programowania obiektowego. Wiemy już, że obiekty klasy potomnej są bardziej szczegółowe (są nadzbiorami) klas bazowych. Dzisiaj przyjrzymy się całemu łańcuchowi dziedziczenia od samego szczytu.

Read More

ByKamil

Programowanie obiektowe – dziedziczenie

W poprzedniej części szkolenia podjęliśmy temat wprowadzania i wyświetlania danych wejściowych.

Nadszedł czas na powrót do programowania obiektowego, a dokładniej do kluczowej części czyli dziedziczenia. Na początek przypomnijmy, że każda klasa w Javie dziedziczy po klasie bazowej Object. Możliwe jest dziedziczenie tylko po jednej klasie własnej – nie występuje tu mechanizm znany np. z języka C++ czyli dziedziczenia wielokrotnego.

Read More