Category Archive Programowanie obiektowe

ByKamil

Interfejsy w Javie

Poprzednio omówiliśmy takie elementy dziedziczenia jak hierarchia, klasy abstrakcyjne oraz rzutowanie obiektów.

Teraz poszerzymy nasz warsztat programistyczny o kolejny ważny element, a są nim interfejsy (ang. interface). Słowo interfejs ma wiele znaczeń, ale w poniższym opracowaniu należy je rozumieć jako szereg wymagań jaki musi spełnić klasa, aby móc zapewnić, że implementuje interfejs (co powinna robić, aby być z nim zgodna), ale nie mówiąc zupełnie nic na temat sposobu w jaki to ma się odbywać.

Read More

ByKamil

Programowanie obiektowe – dziedziczenie cz2

W ostatniej części szkolenia przyjrzeliśmy się zagadnieniu dziedziczenia – ważnemu elementowi programowania obiektowego. Wiemy już, że obiekty klasy potomnej są bardziej szczegółowe (są nadzbiorami) klas bazowych. Dzisiaj przyjrzymy się całemu łańcuchowi dziedziczenia od samego szczytu.

Read More

ByKamil

Programowanie obiektowe – dziedziczenie

W poprzedniej części szkolenia podjęliśmy temat wprowadzania i wyświetlania danych wejściowych.

Nadszedł czas na powrót do programowania obiektowego, a dokładniej do kluczowej części czyli dziedziczenia. Na początek przypomnijmy, że każda klasa w Javie dziedziczy po klasie bazowej Object. Możliwe jest dziedziczenie tylko po jednej klasie własnej – nie występuje tu mechanizm znany np. z języka C++ czyli dziedziczenia wielokrotnego.

Read More

ByKamil

Słowo kluczowe static i metoda main

W poprzedniej części przyjrzeliśmy się modyfikatorom dostępu i pakietom.

Słowo kluczowe static

Modyfikator static pojawiał się już wiele razy w naszych wcześniejszych programach. Po krótce wspomnieliśmy o istnieniu metod statycznych we wpisie dotyczącym metod. Wielokrotnie pojawiała się także w metodzie main. Podobnie jak w przypadku modyfikatorów dostępu static możemy zastosować także do pól.

Read More

ByKamil

Programowanie obiektowe w Javie cz.3 modyfikatory dostępu i pakiety

Poprzednio przyjrzeliśmy się bliżej metodom, konstruktorom oraz sposobom przekazywania danych do metod.

Modyfikatory dostępu do pól

W dzisiejszej lekcji skupimy się na modyfikatorach dostępu klas, metod oraz pól. Zaczniemy od ich wylistowania.

  • public – oznacza widoczność bez ograniczeń.
  • protected – widoczność w obrębie klas dziedziczonych.
  • private – widoczność tylko w obrębie danej klasy.
  • brak modyfikatora dostępu – widoczność w obrębie danego pakietu.

Read More

ByKamil

Programowanie obiektowe w Javie – cz.2 konstruktory, metody, pola

Poprzednio omówiliśmy paradygmat programowania obiektowego. Wprowadziliśmy paradygmat programowania obiektowego i pojęcia, takie jak abstrakcja, polimorfizm, hermetyzacja oraz dziedziczenie.

W drugiej części szkolenia poświęconego programowaniu obiektowemu w Javie utworzymy pierwszą własną klasę. Skorzystamy z założeń koncepcyjnych, które opisaliśmy poprzednio. Następnie wyjaśnimy czym są poszczególne linie kodu oraz co oznaczają.

Read More

ByKamil

Tablice, Łańcuchy znakowe, klasa String w Javie

Poprzednio poznaliśmy podstawowe typy danych w Javie. W tym wpisie pokażemy jak można posługiwać się w wygodny sposób wieloma elementami tego samego typu. Na koniec zapoznamy się z ważną klasą, która pozwala obsługiwać łańcuchy znakowe. Ich znajomość oraz umiejętność manipulowania nimi jest jednym z najważniejszych etapów szkolenia i należy do zdecydowanych podstaw.

Read More