Category Archive Kolejka (Queue)

ByKamil

Kolekcje Javy – Interfejs Queue

W artykule o kolejkach przedstawiliśmy podstawowe operacje oraz budowę kolejek. Podobnie jak w przypadku list nie trzeba implementować algorytmów na własną rękę i można skorzystać z biblioteki udostępnionej przez Javę. Istnieje wiele implementacji interfejsów Queue oraz Deque.

Read More

ByKamil

Kolejki FIFO, LIFO i priorytetowe

Kolejki są kolejnym abstrakcyjnym typem danych, który należy poznać. Ich główną cechą jest dostęp do danych możliwy jedynie z jej początku lub końca – nigdy ze środka. Ich zastosowanie w informatyce jest szerokie – od użycia w algorytmach, po wykorzystanie w pracy systemu np. czas procesora dla poszczególnych procesów, albo kolejka do wydruku na jednej drukarce, gdy obsługuje ona całe piętro. Głównym ich zadaniem jest porządkowanie zbioru w określonej wcześniej kolejności (np. kolejne punkty zadania, które nie mogą być wykonane współbieżnie). Artykuł jest częścią wpisów o kolekcjach w Javie.

Read More

ByKamil

Kolekcje w Javie

Poprzedni wpis dotyczył interfejsów.

W języku C standardowo jesteśmy ograniczeni do tablic, które w momencie kompilacji muszą mieć zdefiniowany rozmiar. Java w swojej bibliotece standardowej posiada wiele implementacji interfejsów kolekcji np. List, które mogą przyjmować elementy różnych typów. Są to implementacje różnych znanych struktur danych, takich jak lista łączona dwukierunkowa (ang. Linked List) i lista tablicowa (ang. Array List).

Read More